Styrelsemöte

Tisdag 5 maj kl 07.30 hos Jio
Lägesrapporter och presentation av nya ledamöter.