I väntan på bättre tider…

På grund av cornavirusets spridning är alla möten och aktiviteter inställda.
Nästa gemensamma arrangemang blir sannolikt Ballonglördag i slutet av september.

Ale kommun erbjuder särskilda insatser för dig som driver företag i Ale under covid19-perioden.
För mer information: www.ale.se/foretagsstod