Välkommen till Älvängens Företagarförening!

Vårt mål är att bidra till ett samhälle i positiv utveckling. Det gör vi dialog med aktiva medlemmar, Ale kommun och engagerade ortsbor. Vi vill också medverka till att våra medlemmar får ett bättre lokalt nätverk.